Het bestuur van Hasselt BT wenst je alle geluk toe voor 2020!

Het nieuwe jaar is alweer van start gegaan. Iedereen die we tegen komen wensen we een gezond en gelukkig 2020!
Maar wat betekent nu gelukkig zijn?
Het heeft vooral te maken met tevreden zijn over je leven en met dankbaar zijn. En dat kan je leren.
Mensen die oefenen in dankbaar zijn, worden aanzienlijk gelukkiger. Dat is bewezen!
Het is de tijd nemen om stil te staan bij alles wat je vanzelfsprekend vindt: je familie, je vrienden, je school of je werk, je hobby’s, je talenten en je sport. In de context van onze club is het dankbaar zijn voor de ouders die je steeds brengen en betrokken zijn. Voor de coaches die zich inzetten om het beste uit je te halen. Voor de mensen van het bestuur en de talrijke vrijwilligers die zich telkens weer inzetten en dit alles mogelijk maken.
Toch denk ik hierbij ook aan iedereen die het niet gemakkelijk heeft. Die leeft in angst, in onzekerheid, die ziek is of verder moet na het verlies van iemand. Kan je dan wel dankbaar zijn?  Het kan, maar dan moet je het hebben van de hoop. Hoop vraagt om initiatief nemen, om je niet te laten gijzelen door angst, om uit je comfortzone te komen en risico’s te nemen. Om niet te blijven stilstaan bij wat niet kan en niet (meer) is maar werken aan nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. Gelukkig zijn is dus eigenlijk heel hard werken.
Het bestuur van Hasselt BT wenst je alle geluk toe voor 2020!