Kim Swaeb is vertrouwenspersoon bij Hasselt BT

Een vertrouwenspersoon is iemand waarbij je terecht kan als je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag. Helaas komen ongewenste omgangsvormen overal voor en dus soms ook binnen onze vereniging. Daarom werd een vertrouwenspersoon gezocht. Inmiddels hebben we Kim Swaeb bereid gevonden om deze taak op zich te nemen.  Iedereen kan bij haar terecht bij volgende problemen:

• pesten en gepest worden
• machtsmisbruik en verbale agressie
• het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
• grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach
• de wijze waarop er  wordt omgegaan binnen de vereniging/het team met spelers, ouders, vrijwilligers
• twijfels bij het gedrag van de trainer (bvb aanwezigheid in de kleedkamer als het team onder de douche staat)
• iemand die jou direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag

Aarzel niet vragen te stellen die je als moeilijk ervaart  of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Hoe eerder Kim op de hoogte is hoe sneller ze in actie kan schieten om de ongewenste situatie te verhelpen en te vermijden naar de toekomst toe.

www.watchesko.com, replica watches, imitatie horloges

Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. En er worden geen stappen ondernomen waar de betrokkene het niet eens mee is. Kim zal eerst gesprekken voeren en waar nodig informatie inwinnen. Kim kan je ook helpen bij het indienen van een formele klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Indien nodig kan ze advies inwinnen bij deskundigen of de betrokkene doorverwijzen naar een deskundige.

Als mama van Kikee, die speelt bij de U16B, is Kim vertrouwd met het reilen en zeilen in de club en helpt ze al geruime tijd mee om de communicatie te verbeteren.  Voor veel mensen was ze al informeel het aanspreekpunt bij problemen.  Hierbij maken we het officieel en weet iedereen in de club, zelfs de kids zelf, dat ze Kim rechtstreeks mogen contacteren.
Kim is bereikbaar via mail, gsm, instagram, facebook, tiktok 😉, Snapchat,…  (Kim.swaeb@telenet.be  Telefoon 0479/893180)
Maar sommige problemen bespreek je best face to face. Als je haar in de sporthal ziet mag je haar dan ook steeds aanspreken.

We wensen Kim veel succes en zetten zo een verdere stap om eventuele problemen in onze club adequaat op te lossen.