Lidgelden seizoen 2019-2020

Beste speelsters, spelers, leden en ouders

Het basketbalseizoen 2018-2019 loopt weer ten einde waardoor wij al uitkijken naar het volgende seizoen. Dat betekent ook dat we jullie al willen inlichten over de lidgelden van het seizoen 2019-2020. Ondanks het feit dat we ook dit jaar weer geconfronteerd met stijgende kosten (o.a bondskosten, verhoogde kosten van de scheidsrechters, huur van de zalen,…) hebben we ervoor gekozen om de lidgelden ongewijzigd te laten ten opzichte van het vorige seizoen.

We dienen er echter op te wijzen dat de lidgelden de kosten van onze werking niet dekken. De werkelijke kost per speler loopt op tot gemiddeld 600 €.

Om het verschil tussen de betaalde lidgelden en de eigenlijke kost deels te financieren hebben we onze clubactiviteiten (eetdag, ontbijt, Ethias, Dwars door Hasselt, Limburg United,… ).  Hiermee trachten we onze inkomsten te verhogen om zo onze werking te kunnen blijven garanderen en ervoor te zorgen dat we blijvend met gediplomeerde coaches een kwalitatieve jeugdwerking kunnen aanbieden. Wij rekenen dan ook op jullie steun en hulp tijdens deze activiteiten.

Zoals de voorbije jaren houden we rekening met het niveau van de teams.  We maken daarom een verschil tussen provinciaal (voor de jeugd vanaf het nieuwe seizoen “niveau 3 of 4” genoemd) en landelijk/nationaal (“niveau 1 of 2” voor de jeugd) spelende ploegen.  Voor iedere ploeg trachten we een zo hoog mogelijk opleidingsniveau aan te bieden om zo jullie en onze ambities voor volgend seizoen waar te maken.

Net zoals de vorig jaren werken we met een voorschot dat vóór 15 mei 2019 betaald dient te zijn.  Het saldo is te betalen vóór 31 juli 2019 (voor de bedragen zie tabel hieronder).

De tijdige betaling van dit voorschot geldt als bevestiging voor jullie deelname aan het volgend seizoen. Houd er rekening mee dat bij laattijdige betaling jullie niet verzekerd zijn, jullie niet kunnen starten met trainen en er een verhoging van het lidgeld 25 € van toepassing.
Er zal heel strikt gecontroleerd worden of de lidgelden bij aanvang van de trainingen volledig betaald zijn of niet. De coaches en ploegverantwoordelijken krijgen melding van spelers/speelsters die niet in orde zijn.  Deze spelers/speelsters mogen pas deelnemen aan trainingen en wedstrijden als de lidgelden volledig in orde zijn.  Op deze regel zal er vanaf dit seizoen geen enkele uitzondering gemaakt worden.

Ook dit jaar bestaat er uiteraard de mogelijkheid om in schijven te betalen.  Degenen die dit wensen te doen, kunnen dit bespreken met Militza Kuipers, Robby Miltenburg of Tom Van Becelaere en dit voor 15 mei 2019. 

Het lidgeld dient gestort te worden op volgende rekening van Hasselt BT: IBAN BE22 7352 1213 5247 BIC KREDBEBB met vermelding van naam, voornaam speler/speelster en ploeg en dit volgens onderstaande tabel.

Wanneer er binnen het gezin meerdere spelende leden zijn, dan wordt er op het lidgeld een korting van 15 € toegestaan voor het tweede spelend lid en van 25 € voor de daaropvolgende spelende leden. Het oudste kind betaalt het volledige bedrag.

Net zoals vorig seizoen geeft de betaling van het lidgeld geeft niet alleen recht op een jaarlang basketplezier maar ook op 2 eetbonnen van elk 10 €, waarvan één voor de mosseldag (in de loop van de maand september 2019) en één voor het ontbijt (11 november 2019).
Tevens blijft de mogelijkheid bestaan om max. 3 keer 20 € terug te verdienen mits hulp bij activiteiten bij Ethias en/of Limburg United, wat na het einde van het volgend seizoen terug gestort wordt, of verrekend met het lidgeld van het daaropvolgende seizoen.  Deze regeling geldt voor spelers vanaf U10 en ouder.

Degenen die vorig seizoen 1, 2, 3 of meer keer bij een activiteit geholpen hebben mogen bij betaling van het voorschot dus 20 € (1x geholpen), 40 € (2x geholpen) of 60 € (3x of meer geholpen) aftrekken.

De meeste mutualiteiten geven een sportpremie aan leden van sportclubs.  De nodige attesten kunnen van onze website gedownload worden.  Club-secretaris Jan Timmerman vervolledigt deze met de gegevens van de club.

Door betaling van het lidgeld erkennen de speler/speelster en zijn/haar ouders kennis genomen te hebben van het huishoudelijk reglement, zoals het op onze website te vinden is (https://www.hasseltbt.be/documenten) en alle bepalingen/verplichtingen die hieruit voortvloeien.  Doordat er steeds aanpassingen aan kunnen gebeuren vragen wij om dit op regelmatige basis even na te lezen.  De spelers/speelsters en ouders worden geacht om van de laatste versie op de hoogte te zijn en dit ook na te leven.

Een overzicht van de te betalen lidgelden voor seizoen 2019 – 2020 vinden jullie hier:

  Lidgeld Voorschot                       te betalen vóór 15 mei 2019 Saldo te betalen vóór 31 juli 2019
U6 Keds-kids gemengd 120 € 120 €
U8 A Peanuts gemengd 230 € 150 € 80 €
U10 A Microben gemengd 355 € 200 € 155 €
U12 A Benjamins gemengd (niveau 3) 390 € 200 € 190 €
U12 B Benjamins gemengd (niveau 3) 390 € 200 € 190 €
U14 A Pupillen gemengd (niveau 2) 460 € 200 € 260 €
U14 B Pupillen gemengd (niveau 3) 390 € 200 € 190 €
U14 C Pupillen gemengd (niveau 4) 390 € 200 € 190 €
M14 A Pupillen meisjes (niveau 1) 460 € 200 € 260 €
M14 B Pupillen meisjes (niveau 3) 390 € 200 € 190 €
J16 A Miniemen jongens (niveau 2) 460 € 200 € 260 €
M16 A Miniemen meisjes (niveau 2) 460 € 200 € 260 €
J18 A Kadetten jongens (niveau 3) 390 € 200 € 190 €
Heren A en B – Dames A 460 € 200 € 260 €
Heren C en D – Dames B 410 € 200 € 210 €

Houd in elk geval onze website www.hasseltbt.be in het oog of volg ons op de facebook-pagina “Hasselt BT Official” om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, voor wedstrijdverslagen en zo veel meer!
Wij wensen iedereen nu alvast een fijne afsluit van het huidige seizoen, een deugddoende vakantie en iedereen terug paraat bij aanvang van het seizoen 2019 – 2020!
Sportieve groeten

Militza Kuipers           Robby Miltenburg                  Jan Timmerman         Tom Van Becelaere

Voorzitter                    Jeugdvoorzitter                       Secretaris                      Penningmeester