Ligelden seizoen 2018-2019 – terugverdiensysteem met cijfers

Beste,
vermits we de brieven niet bij alle ploegen tegelijk kunnen bezorgen, zetten we ze hier online: Brief lidgelden 2018-2019 (docx). En we verduidelijken nog even de kostenstructuur per speler:

Inkomsten lidgelden Kosten 
  Verzekering
  Jaarlijks vergunningsrecht
  Nieuwe – heraansluitingen  + Mutaties + Tech Verg coach
  Angetekende zendingen voor  Mutaties / Aansluiting
  Kost Technische Vergunning + kost aangetekende zendingen
  Bondskost per lid / team/ aangesloten coach
  Bondskost begeleiders per ploeg
  Trainer kost
  Huur Sporthal    –  trainen + wedstrijden
  Scheidsrechters-kost
  Inschrijving competitie
  Jeugdfonds Forfaitaire bijdrage
  Boete voor te kort aan refs / compensatiekas
  Boete voor vergeten van paspoorten
  Boete tuchtmaatregelen dossier rechterlijke raad
  Water tijdens het seizoen

Onderstaand motiveren  we de beslissing om met eetbonnen te werken en met recuperatie lidgelden bij hulp bij activiteiten:

We organiseerden afgelopen seizoen een ontbijt en een mosselfeest. De inkomsten hiervan bedroegen samen net geen 4000 €.  Het ontbijt had 320 inschrijvingen. De mosseldag slechts 170 inschrijvingen. Als u dan weet dan onze club ongeveer 200 spelende leden heeft… En ter vergelijking: voetbalclubs, brandweer en andere organisaties halen hier makkelijk 500 à 600 inschrijvingen per eetdag.

De club levert vrijwilligers voor: Limburg United: > 350 personen/prestaties  per seizoen, Ethias Arena : > 250 personen/prestaties per seizoen. Dwars door Hasselt : 25 personen, Urban Trail: 25 personen. Voor sommige activiteiten moesten we vrijwilligers van andere clubs aantrekken. Onze vaste vrijwilligers en bestuursleden vullen telkens alle openstaande gaatjes op, los van hun andere taken. Maar deze situatie wordt onhoudbaar! Dat begrijpt u nu vast wel.

Voor onze laatste Ethiasactiviteit Semino Rossi op vrijdag 18 mei zijn we nog op zoek naar 30 vrijwilligers! Voor zondag 13/5 om 15u en voor Pinkstermaandag 21/5 om 18u zoeken we telkens 15 vrijwilligers voor hulp bij de matchen van Limburg United. Inschrijven bij hasseltbt@telenet.be