Missie en Visie

De missie van Hasselt BT

Samen met het bestuur, de coaches, de ouders en de spelers willen wij een club uitbouwen met een familiaal karakter. We willen een gedragscode doen naleven waar respect en openheid naar elkaar centraal staan en een goede communicatie wordt onderhouden. Wij streven naar openheid, gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen op en naast het plein.
Spelers staan voor stiptheid, sportief gedrag en fairplay, respect voor elkaar en elkaars spullen, hygiëne. Trainers en begeleiders zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie, maken afspraken die ze nakomen, communiceren correct en hebben respect voor de ontwikkeling van de spelers, ieder op zijn eigen niveau. Plezier in het spel staat centraal. Bij landelijke en nationale competitie primeren de sportieve resultaten. Ouders gedragen zich sportief en correct t.o.v. het bestuur, vrijwilligers, scheidsrechters, tafelofficials, spelers. Het bestuur staat garant voor een financieel gezonde club, een goede organisatie, een degelijke communicatie en een omgeving waarin respect voor elkaar de basis is.

De visie van Hasselt BT

Onze club wil in Hasselt en omstreken zoveel mogelijk jongeren laten kennismaken met de basketsport. We willen kansen creëren zodat iedereen, volgens zijn/haar competenties basket kan beoefenen, trainen en competitie kan spelen.
We beogen hierbij een kwalitatieve jeugdopleiding te garanderen binnen een gezonde en veilige omgeving met bekommernis voor de lichamelijke en mentale aspecten van onze leden.
Als boegbeelden voor de jeugd willen we seniorenploegen uitbouwen en ondersteunen die zich op verschillende niveaus in de competitie bevinden. Zo kunnen onze jeugdspelers altijd doorgroeien.
Hasselt BT wil een financieel gezonde club zijn waar medewerkers, spelers en ouders betrokken zijn en zich ten volle inzetten om de sportieve doelstellingen te realiseren. De sportieve doelstellingen worden gerealiseerd door goed opgeleide trainers, die zich engageren om zich voortdurend bij te scholen.

naar boven