Reminder betaling lidgelden

Allen,

Wij stellen vast dat heel wat spelers hun lidgeld nog niet (volledig) betaald hebben. Wij doen dan ook nogmaals een oproep om de lidgelden of het resterende gedeelte ervan voor het nieuwe seizoen te betalen op rekening nr. IBAN BE22 7352 1213 5247 BIC KREDBEBB met vermelding van naam, voornaam speler/speelster en ploeg.

De tarieven:

  • Landelijke jeugd: 350 €
  • Provinciale jeugd vanaf U12: 300 €
  • Provinciale jeugd U10: 265 €
  • Heren A en B, Dames A: 350 €
  • Heren C en D, Dames B: 320 €

Voor meerdere spelers uit één gezin wordt een korting toegestaan 15 € voor het tweede spelend lid en 25 € voor de daaropvolgende spelende leden. Deze bedragen zijn telkens met 25 € te verhogen wegens laattijdige betaling (ná 31 juli).

Bij niet-betaling zien wij ons genoodzaakt de spelers/speelsters niet verder te laten trainen en spelen (dit geldt voor de U10 spelers en ouder). Het is steeds mogelijk gespreide betaling aan te vragen. Spreek hiervoor onze voorzitter Militza Kuipers of onze jeugdvoorzitter Robby Miltenburg aan.
Voor de ploegindelingen, trainingsuren en -locaties en eventuele wijzigingen verwijzen wij naar onze web-pagina www.hasseltbt.be en onze facebookpagina “Hasselt BT Official”.

De trainingen van de peanuts (U8 – geboortejaar 2009 en 2010) zijn ondertussen ook gestart, op dinsdag en donderdag van 17.30 u tot 19.00 u in de sporthal van Kuringen. Het lidgeld voor deze groep bedraagt 200 €. Tijdens de trainingen van de maand augustus zal onze secretaris Jan Timmerman aanwezig zijn om inschrijvingen te noteren en op vragen van ouders te antwoorden.

De allerkleinsten, onze Keds-Kids (U6 – geboren vanaf 2011), starten op vrijdag 2 september, van 17.30 u tot 18.30 u eveneens in de sporthal van Kuringen. Het lidgeld voor hen bedraagt 80 €.

Met sportieve groeten,
Het bestuur van Hasselt BT