Tips voor spelers en ouders van Hasselt BT

Spelers

 1. Je bent aangesloten bij de club BT Hasselt voor het seizoen 2014-2015 zodra je het lidgeld betaalt en medisch geschikt verklaard bent om basketbal te beoefenen.
 2. Wees fier dat je een BT-shirt mag dragen.
 3. Vergeet niet dat je gekozen hebt voor een TEAMSPORT.  Dat betekent dat je rechten hebt maar ook plichten.

Uw rechten:

 • Je hebt recht op het volgen van de trainingen gegeven door  bekwame trainers.
 • Je mag deelnemen aan de wedstrijden waarvoor je geselecteerd wordt.
 • Je mag deelnemen aan de activiteiten die door de club voor uw leeftijdsgroep worden georganiseerd.

Uw plichten:

 • Je bent aanwezig op alle trainingen en stages die de club voor je organiseert. Bij geldige afwezigheid verwittig je de trainer tijdig met de reden van je afwezigheid.
 • Je bent aanwezig op alle wedstrijden waarvoor je geselecteerd bent. Bij geldige afwezigheid, de trainer tijdig verwittigen, zodat hij een vervanger kan aanduiden!
 • Je gedraagt je als een correcte, welopgevoede jongere, die traint en speelt om te winnen maar steeds sportief blijft.
 • Je houding tegenover bestuur, scheidsrechters, trainers, tegenstrevers, medespelers en supporters is steeds voorbeeldig en beleefd.

Organisatie

Trainingen:

 • 5′ voor de aanvang van de training op het terrein aanwezig zijn.
 • Werk hard en verdien je speltijd. Wie niet traint, speelt niet. Een geldige afwezigheid wordt aangetoond met een doktersbriefje.
 • Ballen in de rekken tot je training start, anders stoor je de andere training. De coach geeft het sein om de ballen uit de kast te halen en het terrein te betreden.
 • Tijdens de training volg je geconcentreerd en aandachtig de richtlijnen van de coach. Ballen zijn stil en de spelers zwijgen als de coach praat! Geen enkele bal slingert rond gedurende de training (opdracht voor de coach om dit te regelen).
 • Neem een douche na de training maar denk eraan dat elk team 30’ na het einde van de training de kleedkamer moet vrijmaken!

Wedstrijden:

 • Aanwezig zijn op het vertrekuur bij uitwedstrijden. De trainers en begeleiders waken erover dat men stipt vertrekt. De te laatkomers moeten op eigen kracht 45’ voor de wedstrijd aanwezig zijn.
 • Bij thuiswedstrijden zijn de spelers 45’ voor de wedstrijd in de kleedkamers.
 • Elke speler volgt de wedstrijd enthousiast en luistert naar de aanwijzingen van de coach.
 • Elke vorm van negatieve kritiek tijdens of buiten de wedstrijd leidt tot een strafmaatregel.
 • Neem een douche na de wedstrijd => kleedkamer vrij na 30’!

Selecties:

 • De spelers worden geselecteerd voor de Landelijke of Provinciale competitie. Deze selectie gebeurt door de trainers en de jeugdcoördinator.
 • De aanduiding voor de wedstrijden gebeurt door de jeugdcoach voor zijn team.

naar boven

Ouders

 • Ook de ouders hebben een opvoedkundige taak ten opzichte van de jongeren. Zij helpen liefst bij de begeleiding van een ploeg en onthouden zich van alle kritiek.
 • Supporteren betekent aanmoedigen en ondersteunen van de eigen jongeren en hun team maar is nooit negatief naar anderen toe. Of dit nu scheidsrechters, spelers of supporters zijn.
 • Problemen zijn bespreekbaar maar elke trainer is baas in zijn eigen ploeg.

naar boven

Beslissingen

Elke overtreding van de sportieve regels wordt aan de jeugdcoördinator gemeld door de coach! Maatregelen worden besproken en vastgelegd in overleg met de jeugdvoorzitter.

De sporttechnische staf van de jeugd bestaat uit de jeugdvoorzitter, de begeleider van de jeugdploeg, de jeugdcoördinator en de coach.

Alle andere geschillen behoren tot de bevoegdheid van het jeugdbestuur.

naar boven

Omkadering

Zoals jullie weten heeft de club afspraken gemaakt met een aantal personen die hun kennis en kunde beschikbaar stellen voor de begeleiding van onze jongeren. Je kunt afspraken met hen maken met vermelding dat je lid bent van BT Hasselt.

Dr. Mariën is onze sportdokter die je raadpleegt omwille van sportieve letsels.

Marielle Vanaken is de teamkinesiste die de basisbehandelingen rondom trainingen en wedstrijden verzorgt.

Jan Van Hoecke kun je best raadplegen om de “biometrische metingen” en revalidatie programma’s. Spelers/speelsters hebben zwakke punten in hun musculo-skeletale structuur (spieren-gewrichten-bot) en via  testing worden deze zwakheden vastgelegd en daarna met een aangepast oefenschema verzorgd!

Jan Adriaens is de conditie/fitness trainer die de jongeren volgt in hun fysieke ontwikkeling.

Kim Swaeb is onze vertrouwenspersoon en kunnen we raadplegen voor mentale ondersteuning , zowel individueel als in groep.

Contactgegevens:

naar boven