Wafelverkoop Hasselt BT – stavaza

Door de coronapandemie is er op 12 maart abrupt een einde gekomen aan de activiteiten van onze club. O.m. ook aan de bedeling van de wafels. De resterende stock is ook niet uitgeleverd kunnen worden omdat dit geen essentiële verplaatsing betrof. Pogingen om de wafels in die periode aan een goed doel te schenken, bleken ook niet mogelijk door de maatregelen. Deze wafels zijn ondertussen vervallen.

Vanaf het moment dat de sporthallen terug geopend mogen worden – en dit is momenteel ten vroegste voorzien voor 1 juli (onder voorbehoud van goedkeuring nationale veiligheidsraad) – kunnen wij deze werking opnieuw opstarten. We zullen dan in samenspraak met iedereen bekijken of het wenselijk is op dat tijdstip wafels te bestellen en te leveren. Deze kunnen enkel in grote hoeveelheden besteld worden. Omdat het veelal over chocolade wafels gaat, is ook al het idee geopperd door een aantal ouders om de levering naar een later tijdstip te verplaatsen, bijvoorbeeld september of oktober.

We kunnen u wel verzekeren dat iedereen die wafels heeft besteld en betaald, deze ook effectief zal ontvangen. Maar we vragen u hierbij om nog even geduld oefenen…

Het bestuur