Wat te doen bij (vermoeden van) Corona!

Onze club wordt de laatste dagen geconfronteerd met meldingen van spelers die zich laten testen op corona. We willen dan ook even duidelijk afspreken wat in onze club het protocol is dat gevolgd dient te worden bij een vermoeden van corona.

Iedereen die zich bij Covidvermoeden laat testen, meldt dit voorafgaandelijk aan zijn coach en/of aan onze secretaris en coronaverantwoordelijke Jan Timmerman  (0477 65 24 65). Jan contacteert dan de voorzitter en/of de sportieve staff en daar wordt dan bekeken welke stappen verder genomen dienen te worden. Indien de uitslag niet bekend is vóór de match/training kan geoordeeld worden dat deze uit voorzorg wordt afgelast. We nemen immers geen enkel risico met de gezondheid van onze clubleden, de tegenstanders en de refs. Iedereen wordt dan asap op de hoogte gebracht.

Wat te doen indien iemand positief test? Zie hieronder het schema dat door Basketbal Vlaanderen werd opgemaakt en dat duidelijk maakt welke stappen gevolgd dienen te worden. Maar ook hier vragen we je om ons onmiddellijk in kennis te stellen zodat ook wij de nodige stappen kunnen ondernemen.

Flowchart COVID-19 v5